Aranżacja wnętrz

więcej

Architektura

więcej

MIKA to studio projektowe, które powstało z myślą o kształtowaniu przestrzeni oryginalnej, a zarazem funkcjonalnej. Jesteśmy biurem, które projektuje architekturę i wnętrza z pasją dlatego z kreatywnością i zaangażowaniem podchodzimy do każdego powierzonego zlecenia a, naszym celem jest indywidualne dostosowanie projektu do potrzeb i oczekiwań, tak by efekt końcowy przyniósł satysfakcję klientowi.

Zapraszamy do współpracy

Monika Sobczyk

 

W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r,( Art.13) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest MIKA Studio Projektowe z powierzeniem dla biura rachunkowego. Państwa dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, oraz dane niezbędne do realizacji umów. Celem zbierania danych jest realizacja wzajemnych umów i zobowiązań. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy ; biuro@studio-mika.pl. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnione dane osobowe nie będą nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba, że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyji lub profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.